Rhoi tir. Nid ydynt yn gwneud tir mwyach...

Darllenwch ein datganiad llawn i’r wasg am ein hymgyrch i ofyn i dirfeddianwyr roi parseli bach o dir i greu clystyrau o dyddynnod fforddiadwy i newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth ecolegol. A gallwch ddarllen mwy am ein gwaith yn ein pamffled fan hyn.

Cyfrannwch dir.

Dydyn nhw ddim yn gwneud tir mwyach...

Rydym yn edrych am gyfraniadau tir y byddwn yn ei warchod am byth at ddibenion amaethyddiaeth ecolegol.

Oes gennych chi dir sydd;

  • yn 20 erw neu’n fwy, neu yn agos at un o’n safleoedd presennol
  • â mynediad da i gerbydau
  • yn wynebu’r de/dwyrain/gorllewin
  • o dan 200m o uchder

Find out more..