Dangos Diddordeb fel Tyddynnwr

Nid yw’r broses ymgeisio i dyddynwyr ar gyfer ein safle newydd ei brynu yn Arlington, Dwyrain Sussex wedi dechrau eto.

Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio, byddwn yn cyhoeddi’n meini prawf a manylion y broses ymgeisio.

Os hoffech fynegi diddordeb mewn bod yn dyddynwr ar dir ELC a chael eich ychwanegu at ein cronfa ddata o ddarpar dyddynwyr, anfonwch e-bost at communications@ecologicalland.coop.