Ein Cynllun Busnes

 

2017 - 2020 Business PlanMae ein Cynllun Busnes yn nodi’n targedau a’n cynlluniau hyd nes 2020. Ein bwriad yw datblygu tua 20 tyddyn newydd o fewn y cyfnod hwn. Mae hyn yn diweddaru ein Cynllun Busnes 2015 – 2020 blaenorol – yn enwedig y rhagamcanion ariannol – a luniwyd gyda chymorth Holger Westphely o Eastside Primetimers. Rydym hefyd yn ddiolchgar i The Big Potential, SE Assist, a sefydliad Charities Aid Foundation am eu cymorth.