Orchard Park,
Cornwall

In January 2020 we purchased a 20 acre site on the eastern edge of Bodmin Moor. We're currently conducting an information campaign to inform people living in the surrounding area of our plans prior to submitting our application for temporary planning.

Find out more about becoming a farmer with us at Orchard Park.

Sparkford,
Gwlad yr Haf

Cae 20.04 erw yw pedwerydd safle’r ELC wedi’i leoli ar ymyl pentref  Sparkford sy’n agos at yr A303 yn ne Gwlad yr Haf.

Prynu Safle Newydd
Gŵyr

Ym mis Rhagfyr 2017, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 18 erw ar Benrhyn Gŵyr yn Ne Cymru.

Mae prosiect bwyd lleol, Amaeth â Chymorth y Gymuned Cae Tân, yn stiwardio’r tir i gynyddu’r llysiau tymhorol y maent yn eu cynhyrchu ar gyfer y gymuned leol.

Arlington,
Dwyrain Sussex

Ym mis Awst 2018, caffom ganiatâd dros dro gan gyngor Dosbarth Wealden i sefydlu tri thyddyn fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd newydd-ddyfodiaid i’r byd ffermio ym mhentref Arlington, Dwyrain Sussex. Mae’r proses er mwyn gwneud cais ar gyfer Arlington ar agor, ac yn cau ar y 7fed Tachwedd. Mwy o wybodaeth a gofyn am ffurflen gais.

Cyfrannwch dir.

Dydyn nhw ddim yn gwneud tir mwyach...

Rydym yn edrych am gyfraniadau tir y byddwn yn ei warchod am byth at ddibenion amaethyddiaeth ecolegol.

Oes gennych chi dir sydd;

  • yn 20 erw neu’n fwy, neu yn agos at un o’n safleoedd presennol
  • â mynediad da i gerbydau
  • yn wynebu’r de/dwyrain/gorllewin
  • o dan 200m o uchder

Find out more..

Get Involved with the Ecological Land Cooperative