Arlington,
East Sussex

Ym mis Awst 2018, caffom ganiatâd dros dro gan gyngor Dosbarth Wealden i sefydlu tri thyddyn fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd newydd-ddyfodiaid i’r byd ffermio ym mhentref Arlington, Dwyrain Sussex. Mae’r proses er mwyn gwneud cais ar gyfer Arlington ar agor, ac yn cau ar y 7fed Tachwedd. Mwy o wybodaeth a gofyn am ffurflen gais.

Greenham Reach,
Dyfnaint

Ym mis Ebrill 2013, cawsom ganiatâd cynllunio i ddatblygu ein tri thyddyn fforddiadwy cyntaf ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Ers hynny, mae tri theulu wedi mynd ymlaen i ddatblygu eu bywoliaeth. Gallwch ddarllen ein hadroddiad monitro diweddaraf yma.

Prynu Safle Newydd
Gŵyr

Ym mis Rhagfyr 2017, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 18 erw ar Benrhyn Gŵyr yn Ne Cymru.

Mae prosiect bwyd lleol, Amaeth â Chymorth y Gymuned Cae Tân, yn stiwardio’r tir i gynyddu’r llysiau tymhorol y maent yn eu cynhyrchu ar gyfer y gymuned leol.

Sparkford,
South Somerset

In October 2018 we purchased a 21-acre field in the village of Sparkford, South Somerset. We are currently preparing our planning application to create three small farms and consulting with the local residents and stakeholders.

Cyfrannwch dir.

Dydyn nhw ddim yn gwneud tir mwyach...

Rydym yn edrych am gyfraniadau tir y byddwn yn ei warchod am byth at ddibenion amaethyddiaeth ecolegol.

Oes gennych chi dir sydd;

  • yn 20 erw neu’n fwy, neu yn agos at un o’n safleoedd presennol
  • â mynediad da i gerbydau
  • yn wynebu’r de/dwyrain/gorllewin
  • o dan 200m o uchder

Find out more..

Get Involved with the Ecological Land Cooperative

Cymryd Rhan yn y ‘Gydweithfa Tir Ecolegol’

Cymryd Rhan yn y ‘Gydweithfa Tir Ecolegol’