Arlington, East Sussex

Croesawir Ceisiadau ar gyfer tyddynwyr!

Ym mis Awst 2018, caffom ganiatâd dros dro gan gyngor Dosbarth Wealden i sefydlu tri thyddyn fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd newydd-ddyfodiaid i’r byd ffermio ym mhentref Arlington, Dwyrain Sussex.

Mae’r proses er mwyn gwneud cais ar gyfer Arlington ar agor, ac yn cau ar y 7fed Tachwedd. Mwy o wybodaeth a gofyn am ffurflen gais.

Greenham Reach, Dyfnaint

Ym mis Ebrill 2013, cawsom ganiatâd cynllunio i ddatblygu ein tri thyddyn fforddiadwy cyntaf ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Ers hynny, mae tri theulu wedi mynd ymlaen i ddatblygu eu bywoliaeth. Gallwch ddarllen ein hadroddiad monitro diweddaraf yma.

Prynu Safle Newydd - Gŵyr

Ym mis Rhagfyr 2017, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 18 erw ar Benrhyn Gŵyr yn Ne Cymru.

Mae prosiect bwyd lleol, Amaeth â Chymorth y Gymuned Cae Tân, yn stiwardio’r tir i gynyddu’r llysiau tymhorol y maent yn eu cynhyrchu ar gyfer y gymuned leol.

Cyfrannwch dir.

Dydyn nhw ddim yn gwneud tir mwyach...

Rydym yn edrych am gyfraniadau tir y byddwn yn ei warchod am byth at ddibenion amaethyddiaeth ecolegol.

Oes gennych chi dir sydd;

  • yn 20 erw neu’n fwy, neu yn agos at un o’n safleoedd presennol
  • â mynediad da i gerbydau
  • yn wynebu’r de/dwyrain/gorllewin
  • o dan 200m o uchder

Find out more..

Get Involved with the Ecological Land Cooperative

Cymryd Rhan yn y ‘Gydweithfa Tir Ecolegol’

Cymryd Rhan yn y ‘Gydweithfa Tir Ecolegol’