Dangos Diddordeb fel Tyddynnwr

Nid yw’r broses ymgeisio i dyddynwyr ar gyfer ein safle newydd ei brynu yn Arlington, Dwyrain Sussex wedi dechrau eto.

Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio, byddwn yn cyhoeddi’n meini prawf a manylion y broses ymgeisio.

Os hoffech fynegi diddordeb mewn bod yn dyddynwr ar dir ELC a chael eich ychwanegu at ein cronfa ddata o ddarpar dyddynwyr, anfonwch e-bost at communications@ecologicalland.coop.

Greenham Reach Smallholdings - Dyfnaint

Ym mis Ebrill 2013, cawsom ganiatâd cynllunio i ddatblygu ein tri thyddyn fforddiadwy cyntaf ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Ers hynny, mae tri theulu wedi mynd ymlaen i ddatblygu eu bywoliaeth. Gallwch ddarllen ein hadroddiad monitro diweddaraf yma.

Cynnig ar gyfer Tyddyn Newydd - Sussex

Yn 2016, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 7.5 hectar ym mhentref Arlington, Dwyrain Sussex.

Rydym yn ceisio caniatâd gan Gyngor Dosbarth Wealden i sefydlu tri thyddyn fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Prynu Safle Newydd - Gŵyr

Ym mis Rhagfyr 2017, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 18 erw ar Benrhyn Gŵyr yn Ne Cymru.

Mae prosiect bwyd lleol, Amaeth â Chymorth y Gymuned Cae Tân, yn stiwardio’r tir i gynyddu’r llysiau tymhorol y maent yn eu cynhyrchu ar gyfer y gymuned leol.