Arlington

Prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 7.5-erw ym mhentref Arlington, Dwyrain Sussex. Rydym yn ceisio caniatâd i sefydlu tri thyddyn preswyl fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Yn benodol, rydym yn gofyn am ganiatâd am 5 mlynedd ar gyfer tri anheddiad i weithwyr amaethyddol dros dro; ysgubor ffrâm bren sengl gyda threfniant paneli solar ar y to, a dau danc storio dŵr glaw gerllaw; safle caled; a newidiadau i fynediad.

Dilyswyd ein cais cynllunio gan Gyngor Wealden ym mis Ebrill 2017. Cafwyd cyfnod o ymgynghori cyhoeddus wedi hynny ac yn ystod y cyfnod hwn derbyniodd y cyngor lythyron o gefnogaeth a gwrthwynebiad.

Mae dogfennau’r cais cynllunio ar gael ar ein gwefan ar y dudalen Arlington Planning Application a thrwy Gofrestr Cynllunio a Rheoli Adeiladu Cyngor Wealden (chwiliwch am gais rhif WD/2017/0340/F)

Rydym wedi creu nifer o dudalennau ar ein gwefan a dogfennau y gellir eu lawrlwytho, sy’n cynnwys mwy o wybodaeth:

Ym mis Tachwedd 2017, cyflwynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol apêl yn erbyn methiant Cyngor Dosbarth Wealden i benderfynu ar gais cynllunio ar gyfer adeiladu tri thyddyn bach cysylltiedig a llety ategol yn Arlington yn Nwyrain Sussex.  Gallwch ddarllen dogfennau’r apêl yma.

Efallai y bydd y canlynol o ddiddordeb hefyd:

 
Attachment Size
Small Farm training group ELC Support letter 83.63 KB
Soil Association Letter of Support Ecological Land Coop 1021.97 KB
Common Cause Letter of Support to ELC 26.87 KB
Action in Rural Sussex - Letter of Support 179.87 KB
Tenant Farmers Association ELC letter of support 387.14 KB
Plunkett Foundation Letter of Support 567.53 KB
Sustainable Food Trust letter of support 1.25 MB
Coventry University Letter of Support 343.08 KB
Sustain Letter of Support 104.37 KB