Greenham Reach Smallholdings - Dyfnaint

Ym mis Ebrill 2013, cawsom ganiatâd cynllunio i ddatblygu ein tri thyddyn fforddiadwy cyntaf ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Ers hynny, mae tri theulu wedi mynd ymlaen i ddatblygu eu bywoliaeth. Gallwch ddarllen ein hadroddiad monitro diweddaraf yma.

Cynnig ar gyfer Tyddyn Newydd - Sussex

Yn 2016, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 7.5 hectar ym mhentref Arlington, Dwyrain Sussex.

Rydym yn ceisio caniatâd gan Gyngor Dosbarth Wealden i sefydlu tri thyddyn fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd i amaethyddiaeth ecolegol.

Prynu Safle Newydd - Gŵyr

Ym mis Rhagfyr 2017, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 18 erw ar Benrhyn Gŵyr yn Ne Cymru.

Mae prosiect bwyd lleol, Amaeth â Chymorth y Gymuned Cae Tân, yn stiwardio’r tir i gynyddu’r llysiau tymhorol y maent yn eu cynhyrchu ar gyfer y gymuned leol.

Get Involved with the Ecological Land Cooperative

Cymryd Rhan yn y ‘Gydweithfa Tir Ecolegol’

Cymryd Rhan yn y ‘Gydweithfa Tir Ecolegol’